FEMaterijal kursa je namenjen polaznicima specijalističkih studija na Farmaceutskom fakultetu, kao i zaposlenima u farmaceutskim kompanijama (magistar farmacije, doktor medicine) na poslovima registracije lekova i postmarketinškog praćenja lekova.

Cilj kursa je:

  • Sticanje znanja iz oblasti farmakoekonomije;
  • Ovladavanje metodama farmakoekonomske analize;
  • Osposobljavanje za primenu farmakoekonomskog modeliranja.